Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK

MOHE/MQA: R2/143/4/0221 5/23 (A8330)
TAHAP: Diploma


Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di SIDMA College direka untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran kreatif dan pengetahuan praktikal yang diperlukan sebagai Pendidik Awal Kanak-Kanak yang kompeten. Apabila tamat program ini, graduan akan dilengkapi untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam merancang pengalaman pembelajaran yang selaras dengan keperluan asas pendidikan perkembangan kanak- kanak. Mereka juga akan memiliki kemahiran untuk menetapkan, menyediakan, dan mengekalkan persekitaran yang mementingkan keselamatan kanak-kanak, penjagaan kesihatan, dan persekitaran penyayang yang mendorong pertumbuhan dan pembelajaran kanak-kanak. Selain itu, graduan akan menunjukkan profesionalisme yang teguh dengan mengekalkan nilai, sikap, dan standard etika, dan mereka akan terlatih dengan kemahiran berkomunikasi secara efektif dengan kanak-kanak, rakan sekerja, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh. Kemahiran komunikasi berkesan dapat menggalakkan pengelibatan ibu-bapa dalam perkembangan  anak-anak mereka. Pelajar juga akan didedahkan dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran kritis agar mereka dapat membuat keputusan dalam menghadapi krisis atau isu-isu semasa dalam masyarikat terutama perkara yang  berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Kaedah penyelesaian masalah yang dipelajari menerapkan refleksi diri, menggunakan kaedah saintifik, dan menggalakkan pemikiran kreatif dalam pendekatan mereka dalam menjaga dan mendidik kanak-kanak. Graduan akan dengan cekap mendapatkan, memilih, dan mengaplikasikan maklumat untuk meningkatkan pembelajaran awal kanak-kanak, perkembangan bahasa literasi, perkembangan fizikal dan peribadi, sambil memamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan penting yang disesuaikan dengan tuntutan unik persekitaran kanak-kanak. 

Kurikulum program Diploma Pendidikan Awal Kanak Kanak  ini menepati kehendak Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 2008 berikut “ Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 2008 ialah dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistic bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada."

Prospek Kerjaya


Guru • Guru tadika • Pensyarah • Pengurus Acara Kanak-Kanak • Usahawan • Pembantu Penjaga Kanak-Kanak • Pemilik Pusat Penjagaan Kanak-Kanak • Penulis Buku Kanak-Kanak • Pengisah Cerita • Kaunselor • Penyedia Penjagaan Kanak-Kanak Keluarga • Pencipta Permainan • Pemilik Perniagaan • Pekerja Sosial • Pensyarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak • Pereka Permainan • Inventor • Pencipta Program • Pereka Taman Tema • Pengeluar Program TV • Pakar Pendidikan Awal Kanak-Kanak • Pengawai Kebajikan Masyarakat • Perunding Keluarga •

Tempoh Kursus

2 tahun dan setengah (7 semester)


 

MOHE/MQA: R2/143/4/0221 5/23 (A8330)
TAHAP: Diploma


Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di SIDMA College direka untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran kreatif dan pengetahuan praktikal yang diperlukan sebagai Pendidik Awal Kanak-Kanak yang kompeten. Apabila tamat program ini, graduan akan dilengkapi untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam merancang pengalaman pembelajaran yang selaras dengan keperluan asas pendidikan perkembangan kanak- kanak. Mereka juga akan memiliki kemahiran untuk menetapkan, menyediakan, dan mengekalkan persekitaran yang mementingkan keselamatan kanak-kanak, penjagaan kesihatan, dan persekitaran penyayang yang mendorong pertumbuhan dan pembelajaran kanak-kanak. Selain itu, graduan akan menunjukkan profesionalisme yang teguh dengan mengekalkan nilai, sikap, dan standard etika, dan mereka akan terlatih dengan kemahiran berkomunikasi secara efektif dengan kanak-kanak, rakan sekerja, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh. Kemahiran komunikasi berkesan dapat menggalakkan pengelibatan ibu-bapa dalam perkembangan  anak-anak mereka. Tambahan pula, mereka akan menggunakan kaedah penyelesaian masalah, menerapkan refleksi diri, menggunakan kaedah saintifik, dan menggalakkan pemikiran kreatif dalam pendekatan mereka dalam menjaga dan mendidik kanak-kanak. Graduan akan dengan cekap mendapatkan, memilih, dan mengaplikasikan maklumat untuk meningkatkan pembelajaran awal kanak-kanak, perkembangan bahasa literasi, perkembangan fizikal dan peribadi, sambil memamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan penting yang disesuaikan dengan tuntutan unik persekitaran kanak-kanak. Pelajar juga akan didedahkan dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran kritis agar mereka dapat membuat keputusan dalam menghadapi krisi atau isu-isu semasa berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak.

Kurikulum program Diploma Pendidikan Awal Kanak Kanak  ini menepati kehendak Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 2008 berikut “ Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 2008 ialah dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistic bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanak berlandaskan acuan Malaysia. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada."

 Prospek Kerjaya


Guru • Guru tadika • Pensyarah • Pengurus Acara Kanak-Kanak • Usahawan • Pembantu Penjaga Kanak-Kanak • Pemilik Pusat Penjagaan Kanak-Kanak • Penulis Buku Kanak-Kanak • Pengisah Cerita • Kaunselor • Penyedia Penjagaan Kanak-Kanak Keluarga • Pencipta Permainan • Pemilik Perniagaan • Pekerja Sosial • Pensyarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak • Pereka Permainan • Inventor • Pencipta Program • Pereka Taman Tema • Pengeluar Program TV • Pakar Pendidikan Awal Kanak-Kanak • Pengawai Kebajikan Masyarakat • Perunding Keluarga •

Tempoh Kursus

2 tahun dan setengah (7 semester)


 

Syarat Kemasukan

 • Lulus SPM dengan mendapatkan sekurang-kurangnya 3 kredit pada peringkat SPM/SPM(V), ATAU
 • Lulus dalam SMA / SMU III (Indonesia) atau Diploma Sekolah Menengah (Filipina) atau 3 lulus pada peringkat O-Level, ATAU
 • Mendapat Sijil SIDMA Kolej dalam Pengajian Perniagaan, ATAU
 • Mana-mana kelayakan yang setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Permohonan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) mesti memenuhi kriteria berikut:
  • Berumur 20 tahun ke atas pada tahun permohonan.
  • Memiliki pengalaman kerja yang relevan / pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.
  • Lulus Penilaian APEL untuk peringkat Diploma.

TAHUN 1

 • Bahasa Kebangsaan or Skills Enhancement
 • Basic ICT
 • Children Growth & Development
 • Early Learning & Early Environment
 • Language Communication & Literacy
 • Pengajian Malaysia 2
 • Guiding Young Children
 • Music & Creative Movements
 • Introduction to Organisational Behaviour from Malaysia Perspectives
 • Health, Safety & Nutrition
 • Special Needs for Exceptional Children
 • Play in Early Childhood Education
 • Classroom English for Teachers

TAHUN KE 2

 • Public Speaking or Khidmat Masyarakat
 • Observation & Assessment
 • Curriculum Planning & Development
 • Early Mathematics
 • Early Science
 • Pendidikan Kerohanian & Moral
 • Social Studies in Early Childhood Education
 • Creative Arts
 • Children Literature
 • Programme Planning & Development
 • Entrepreneurship Skills
 • Administration & Management in Early Childhood Education
 • Partnering with Families
 • Partnering with Communities
 • Quality of Early Childhood Education Teacher
 • Early Childhood Educator

TAHUN KE 3

 • Practicum

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Search