Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian)

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)

  
KOD MOHE/MQA: (R/141/6/0025)06/19(A10509)
Tahap Pengajian: 
Ijazah Sarjana Muda
Fakuti:
School of Education & Humanities
Tempoh Pengajian:
3 Years
Kemasukkan: March, July, November

Ijazah sarjana muda dalam pendidikan dapat mempersiapkan anda untuk pelbagai jenis pekerjaan dan kerjaya. Bakal pelajar mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengejar ijazah sarjana muda dalam pendidikan di UNIRAZAK. Program ini mempersiapkan graduan untuk kerjaya yang memuaskan membantu pembelajar muda memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam hidup. Selain itu, selain layak untuk pekerjaan pengajaran, mereka yang memperoleh ijazah dalam pendidikan boleh mendapati kerjaya dalam peranan berkaitan, seperti pendidikan orang dewasa atau latihan dalam persekitaran korporat atau sektor bukan untung. Disebabkan permintaan yang semakin meningkat dalam bidang kritikal seperti matematik, sains, komunikasi, dan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, program pendidikan yang direka khas ini menekankan persediaan yang dipimpin oleh guru/pengajar dalam bidang ini. Dengan pendedahan kepada trend teknologi semasa dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran, pelajar kami dapat mencipta, menyertai, dan berinteraksi dengan instruktor dan pelajar melalui persidangan video sebagai sebahagian daripada kerja kursus mereka. Program ini juga mempunyai aplikasi sosial yang membolehkan pelajar berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan sejawat melalui laman komuniti dalam talian atau persekitaran maya, sambil membina kemahiran teknologi yang penting untuk memimpin dan membimbing pembelajar di dalam bilik darjah.
 

Search