Scholarship

biasiswa-x.jpg

BIASISWA KHAS B40 KOLEJ SIDMA

Anda boleh membuat permohonan melalui Dua (2) kaedah :

1. Permohonan melalui Online.

2. Permohonan melalui borang PDF dan emel.

Pastikan anda baca dan memahami Terma dan Syarat Permohonan Penajaan Biasiswa Khas B40 SIDMA College. Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi kami di talian 088 732000 /020/ 012 (pada waktu pejabat) atau ke 013 8654877.

Search